White truffle cream

52.00 EUR
In Stock
White truffle paste 25 g
The prestigious White Truffle (Tuber Magnatum) in a handy tube.
99.00 EUR
In Stock
White truffle paste 50g
The prestigious White Truffle (Tuber Magnatum) in a handy tube.
195.00 EUR
In Stock
White truffle paste 100g
The prestigious White Truffle (Tuber Magnatum) in a handy tube.